govertsen.no

Filmproduksjon

Per Tomas Govertsen driver selskapet Govertsen film. De fleste produksjonene er gjør han det meste selv. Ved større og mer komplekse produksjoner leies ekstra personell inn.
Per Tomas har jobbet med film og TV i snart 30 år. Var med i lokal-TV i Stavanger på begynnelsen av 90-tallet og var med da TV2 startet opp i 1992. Der jobbet han som prosjektleder og regissør i programavdelingen.
Siden startet han opp eget selskap og begynte å produsere egne reiseprogrammer som ble sendt på TV2.

Selskapet har også stått bak produksjon av nærmere 50 korte Youtubefilmer for reiselivsbredrifter i Nordland og på Svalbard i bedriftsklyngen Innovative Opplevelser.

De senere å har også konferanseproduksjon/regi utgjort endel av oppdragsporteføljen, for ulike aktører rundt om i Norge. Norsk opplevelseskonferanse/Innovative opplevelser i samarbeid med Mimir, Agderkonferansen, Felles mål, Opplysningskontoret for veitrafikk, etc.
En stor del av oppdraget i nevnte sammenhenger har vært å levere reportasjer som introduserer og omhandler innhold/tematikk og også foredragsholdere.

Scroll down